Pexels Andrea Piacquadio 720598

Akceptacja siebie

Akceptacja siebie jest jednym z najważniejszych aspektów zdrowia psychicznego. To proces, który pozwala nam na zaakceptowanie swoich wad, ograniczeń i niedoskonałości, a jednocześnie na docenienie swoich zalet i mocnych stron. W dzisiejszym świecie, w którym zawsze jesteśmy pod presją bycia doskonałymi, akceptacja siebie może być trudna do osiągnięcia. Jednak dzięki pracy nad sobą i zmianie sposobu myślenia, możemy nauczyć się kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy.

Akceptacja siebie

Jedną z podstawowych wartości, z którymi powinniśmy się utożsamiać jest akceptacja siebie. W dobie ciągłych nacisków, presji i wciąż zmieniających się standardów, bycie w zgodzie ze sobą i gotowość do zaakceptowania siebie, staje się coraz trudniejsze. A jednak, tylko taki stan pozwala na rozwijanie swojego potencjału, budowanie zdrowych relacji z innymi oraz osiągnięcie szczęścia i stabilizacji emocjonalnej.

Co to jest akceptacja siebie?

 • Bezwarunkowa akceptacja siebie
 • Najważniejsza i najtrudniejsza forma akceptacji, polegająca na akceptacji swoich wad i zalet, bez konieczności ich zmieniania, ani umniejszania, przy zachowaniu pozytywnego stosunku do siebie i dążeniu do rozwoju.

 • Wyobrażony obraz siebie
 • To jak postrzegamy siebie, kształtuje nasze zachowania, postawy oraz emocje. Odmawiając sobie akceptacji, a tym samym negując swoją prawdziwą osobowość, prowadzimy do negatywnych skutków, takich jak brak pewności siebie, narzekanie na siebie czy wzrost poziomu stresu.

 • Akceptacja swojego ciała
 • Przyjmowanie swojego ciała z jego wadami i zaletami, pozwala na komfortowe korzystanie z niego i zaakceptowanie siebie całościowo. Pochodzące z zewnątrz standardy piękna i perfekcji, nie powinny wpływać na nasze poczucie własnej wartości.

Jak wzmocnić akceptację siebie?

 • Akceptacja swoich emocji
 • Pozwól sobie na doświadczanie swoich emocji, a nie zmuszaj się do ich ukrywania. Przyjmowanie i wyrażanie swoich emocji, pozwoli na ich kontrolowanie oraz na budowanie pozytywnych relacji z innymi.

 • Wybaczanie sobie swoich błędów
 • Każdy popełnia błędy, nie warto dłużej się nad nimi użalać, a czasem warto je po prostu zaakceptować, jako element swojego rozwoju. Wzmacnianie pozytywnego stosunku do siebie pozwoli na poniesienie porażek, ale także na osiąganie sukcesów.

 • Budowanie pozytywnych myśli o sobie
 • Staramy się skupiać na swoich pozytywnych stronach, rozwijających naszych pasjach czy pozytywnych wyborach. Można zastąpić negatywne myśli o sobie, pozytywnymi afirmacjami.

 • Utrzymywanie zdrowych relacji z innymi
 • Pozytywna i stabilna relacja z innymi, pozwoli na wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz na zyskiwanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

Podsumowanie

Akceptacja siebie jest wartością niezbędną do osiągnięcia szczęścia, stabilizacji emocjonalnej i rozwoju. Wymaga od nas dojrzałości emocjonalnej, podjęcia wysiłku i ciągłego doskonalenia, ale pozwala na pełne korzystanie z naszej osobowości i na osiąganie swoich celów w harmonii z samym sobą i z innymi.